Osteopathie Van Lindenhuizen staat geregistreerd in het register van het Nederlands Register voor Osteopathie, het NRO, onder nummer 305. Een geregistreerde osteopaat valt onder een klachten- en tuchtreglement. In onze wachtruimte vindt u een kopie van dit reglement.

Daarnaast is osteopathie Van Lindenhuizen lid van de beroepsvereniging, het NVO.

Behandelingen


Ontdek wat osteopathie voor uw klachten kan betekenen.

>> lees meer


De geschiedenis van Osteopathie


De grondlegger van de Osteopathie is Dr. Andrew Taylor Still ( 1828 - 1917).

>> lees meer


Uw osteopaat


Na een lange periode als fysiotherapeut en manueel therapeut werkzaam te zijn geweest, liep ik in de dagelijkse praktijk steeds meer op tegen de beperkingen van deze vakgebieden.

>> lees meer